شما مجاز به دیدن تصاویر نیستید. با مدیر کل سایت در تماس باشید


Artist: Digressio Traviato
Title: Genetic Wakko
Label: Adapted Records
Style: Twisted Funky/Morning Psy
Release Date: 27.12.2011•
Source: CDDA
Quality: 264 kbps /Joint Stereo/44100Hz
Tracks: 19 Tracks
Size: 287 Mb / 02:31:34 Min

Tracklist:
01. Digressio Traviato – Once Again [09:41]
02. Digressio Traviato – Hafla Finit [08:42]
03. Digressio Traviato – Tra La La [08:02]
04. Digressio Traviato – No More Fear [08:00]
05. Digressio Traviato – Happy Db-Day [05:39]
06. Digressio Traviato – Mad Circus Clowns [08:10]
07. Digressio Traviato – Booblil vs. Fridman [07:12]
08. Digressio Traviato – Ya Habibti Kookoo [07:26]
09. Digressio Traviato – Simplay [07:53]
10. Digressio Traviato – Winner Winner Chicken Dinner [05:53]
11. Digressio Traviato – Inerlecture [06:27]
12. Digressio Traviato – Yohoshua Parua [08:30]
13. Digressio Traviato – Fat Woman Can Sing [09:51]
14. Digressio Traviato – Hishookim [07:01]
15. Digressio Traviato – The Monkeymania [07:59]
16. Digressio Traviato – Karpata [06:20]
17. Digressio Traviato – Where [10:09]
18. Digressio Traviato – Welcome Home [09:20]
19. Digressio Traviato – Ruhot Ha Tmura [09:12]

تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند. در تماس باشید
تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند. در تماس باشید