تنها كاربران عضو مي توانند لينك ها را مشاهده كنند. در تماس باشید

Artist: Harax
Title: Theia
Label: Awakening Records
Catalog #: AWA1CD002
Style: Ambient, Psy Chill
Source: CDDA
Quality: 64 Kbps / m4a NERO ACC
Release Date: 12.04.2012
Tracks: 10
Total Size: 36
Mb

Tracklist:
1. Lost 4:52
2. Diamedea 8:22
3. Blizzard 7:15
4. Again 7:26
5. Liberation 6:30
6. Explain 4:43
7. Albedo 6:45
8. Trace 6:58
9. Twilight 6:17
10. Tidal 4:00